Vilkår

Vilkår og handelsbetingelser til Tryg Lægehotline

Vilkår og handelsbetingelser for Tryg Lægehotline

Generelle vilkår

1. Det digitale sundhedskoncept Tryg Lægehotline, den tilhørende smartphone-applikation og hjemmeside samt sundhedsfaglige services Test dig selv, Sundhedstjek og Lægehotline - er ejet af Aleris-Hamlet Hospitaler A/S (Aleris-Hamlet) og udbydes i samarbejde med Tryg A/S. Aleris Hamlet bærer alene ansvaret for de udbudte ydelser.

2. I forbindelse med brug af Test dig selv, Sundhedstjek og Lægehotline (herefter Produkterne) gælder følgende vilkår, medmindre andet er angivet for hver af de specifikke ydelser.

3. Du skal være over 18 år for at kunne anvende Produkterne.

4. Aftale om brug af Produkterne til børn og unge under 18 år, kan kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den unge.

5. Brug af Produkterne kræver, at du har adgang til den nødvendige internetforbindelse. Du betaler selv alle omkostninger forbundet med denne forbindelse.

6. For at fysisk Sundhedstjek hos sygeplejersken kan gennemføres på en hensigtsmæssig måde, bedes du gennemføre et Test dig selv test, således at sygeplejersken kan foretage sin faglige vurdering på det bedst mulige grundlag.

6a. Test dig selv samt evt. notater i forbindelse med gennemførelse af videokonsultationen er en del af din patientjournal. Patientjournalen bliver opbevaret i henhold til "Bekendtgørelse af lov om autoriserede sundhedspersoners patientjournal".Jf. Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) §3, stk. 3.1 må patientjournaler ikke slettes. Aleris-Hamlet skal til enhver tid kunne fremfinde dokumentation for udført undersøgelse og behandling i tilfælde af patientklagesager.

7. Hvis du har kritisk behov for medicinsk assistance i forbindelse med en ulykke eller er kommet alvorligt til skade på anden vis, skal du kontakte alarmcentralen på 1-1-2.

8. I forbindelse med brug af Produkterne må du ikke videregive informationer, som du ikke har ret til at videregive eller i det hele taget overtræde persondataloven.

9. Er du forhindret i at komme til den aftalte fysiske Sundhedstjek, er det vigtigt, at du kontakter os tidligst muligt og senest 24 timer før, da vi ellers ser os nødsaget til at bede om betaling for den aftalte undersøgelse.

10. Du må kun bruge Videokonsultationen i overensstemmelse med disse Vilkår. Du må således ikke opfordre til eller fremme (a) brug af Produkterne til kommercielt formål, (b) brug af Produkterne til et ulovligt eller upassende formål, eller omgå, modificere, fjerne, ændre eller på anden måde manipulere sikkerhedsforanstaltninger, kryptering eller anden teknologi eller software, som udgør en del af tjenesten og Produkterne. Ved anvendelse af vore sundhedsløsninger giver du Aleris-Hamlet lov til, at sende en aftale-påmindelse samt bekræftelse af bookingaftale via SMS og e-mail.

11. Hvis du udebliver, eller vælger at udeblive fra en aftalt videokonsultation, vil du modtage følgende SMS påmindelse: ”Vi afventer din opkobling til videokonsultation. Klik straks på det netop sendte link for at oprette forbindelse. Ved manglende kontakt fra dig, betragtes konsultationen som værende afviklet”.

Særlige vilkår for brug af Tryg Lægehotline:

12. Aleris-Hamlet tilbyder medicinsk rådgivning via Tryg Lægehotline, som er en videokonsultation på mobiltelefon eller computer. Videokonsultationen foregår via web smartphone-applikation kaldet Tryg Lægehotline. Det er speciallæger i almen medicin, der udfører videokonsultationerne.

13. I forbindelse med hver videokonsultation skal du acceptere disse Vilkår.

14. Du betaler alene for videokonsultationen jf. nærmere nedenfor.

15. Brug af videokonsultationen kræver, at du har adgang til den nødvendige internetforbindelse. Du betaler selv alle omkostninger forbundet med denne forbindelse. Videokonsultationen er at sammenligne med en telefonkonsultation, hvor det dog via video er muligt, at få en visuel dialog med en læge/behandler, og du kan præsentere symptomer/problemer, hvor det er muligt via mediet. Der garanteres ikke for, at videokonsultationen fører til en endelig diagnose.

16. Du kan gennemføre en videokonsultation ”Tal med din læge” på 2 måder: Uden forudgående aftale, hvor du i nogle situationer komme til hos en læge med det samme, eller du kan i nogle situationer skulle vente i en kø. Hvis du venter i en kø, kan du vælge, at blive i køen eller at forlade køen og book et tidspunkt for afholdes af en videokonsultation Med forudgående aftale (book et tidspunkt), hvor du vil komme til hos en læge på det aftalte tidspunkt. I nogle situationer kan der forventer en mindre ventetid før du kommer igennem til lægen.

17. Vælger du, at forlade køen inden din videokonsultation er gået i gang, skal du ikke betale for den bestilte videokonsultation.

18. Ved køb af en videokonsultation køber du en virtuel konsultation hos en af Aleris-Hamlets læger. Aftalen om køb af en videokonsultation er således opfyldt fra Aleris-Hamlets side, når videokonsultationen har varet i 2 minutter. Den oplyste pris dækker derfor alene videokonsultationen hos en læge, og omfatter således ikke yderligere undersøgelser i forbindelse med en fysisk konsultation, fx blodprøver. Videokonsultationen er at sammenligne med en telefonkonsultation, hvor det dog via video er muligt, at få en visuel dialog med lægen, og du kan præsentere symptomer, hvor det er muligt via mediet. Der garanteres ikke for, at videokonsultationen fører til en endelig diagnose.

19. Ved videokonsultationens start skal du identificere dig over for lægen, eventuelt med sygesikringskort, kørekort eller pas, så lægen kan være sikker på din identitet.

20. Du betaler for videokonsultationen online. Du kan betale med Dankort, Visa-, MasterCard eller MopilePay. Selve betalingen gennemføres krypteret vha. 3. parts betalingsleverandøren QuickPay. Du skal dog ikke betale for videokonsultationen, hvis du afbryder den inden for 2 minutter efter at videokonsultationen er påbegyndt. Det vil sige, at du skal betale for videokonsultationen, selvom du afbryder den, hvis du afbryder senere end 2 minutter efter, at videokonsultationen er påbegyndt.

21. Umiddelbart efter endt videokonsultation vil du på den angivne e-mailadresse få tilsendt en elektronisk faktura. Selve betalingen vil blive trukket fra det oplyste betalingskort og ved MobilePay på det hertil knyttede betalingskort.

22. Videokonsultationen er som udgangspunkt omfattet af reglerne om fortrydelsesret i forbrugeraftaleloven. Ved benyttelse af videokonsultationen samtykker du til og anerkender, at du mister din fortrydelsesret når videokonsultationen har været i gang i 2 minutter.

23. Aleris-Hamlet forbeholder sig ret til at annullere eller afbryde en videokonsultation som følge af tekniske problemer. Er dette tilfældet vil du ikke blive opkrævet betaling for den afbrudte videokonsultation, uanset om de tekniske problemer skyldes problemer hos Aleris-Hamlet eller hos dig.

24. For at videokonsultationen kan gennemføres på en hensigtsmæssig måde, skal du give lægen tilstrækkelige oplysninger om din sygdom til, at lægen kan foretage sin lægefaglige vurdering.

25. Udveksling af helbredsoplysninger internt blandt Aleris-Hamlets sundhedspersonale er ofte afgørende for en vellykket behandling og et sammenhængende forløb. Aleris-Hamlet vil alene videregive oplysninger i nødvendigt omfang og efter en konkret relevansvurdering. Du kan til enhver tid frabede dig dette. Læs mere om vores persondatapolitik her.

Jeg giver samtykke til, at Aleris-Hamlet må udveksle oplysninger i forbindelse med min brug af Tryg Lægehotline til min alment praktiserende læge. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Kontaktoplysninger:
Du kan kontakte Aleris-Hamlet på følgende adresse:
Gyngemose Parkvej 66
2860 Søborg
Telefonnummer: +45 38170700

Persondata- og cookiepolitik

Denne smartphone-applikation og hjemmeside udbydes af:

Aleris-Hamlet Hospitaler A/S
Gyngemose Parkvej 66
2860 Søborg
+45 38170700
CVR nr. 71 01 75 16
1. Formålet med Tryg Lægehotline

I forbindelse med sundhedskonceptet Tryg Lægehotline udbyder Aleris-Hamlet Hospitaler A/S ("Aleris-Hamlet") en hjemmeside og en smartphone-applikation.

Formålet med hjemmesiden og smartphone applikation er, at du kan tage et digitalt helsetjek (Test dig selv), som består af et spørgeskema der udfyldes af brugeren, bestille et fysisk Sundhedstjek samt gennemføre en videokonsultation (Tal med din læge) hos en af Aleris-Hamlets læger (herefter kaldet "Produkterne").

2. Indsamling af oplysninger ved brug af Produkterne

Aleris-Hamlet indsamler personoplysninger om dig, når du benytter dig af Produkterne. Aleris-Hamlet indsamler oplysninger om dit navn, dit cpr-nr., betalingsoplysninger, din adresse og andre kontaktoplysninger. Aleris-Hamlet indsamler desuden informationer om din kost, rygning, alkohol, motion og stress (KRAMS) samt din sundhedstilstand, fx oplysninger om cave (lægemidler eller fødevarer, som en patient ikke bør få på grund af allergi), medicinforbrug, resultater af blodprøver og andre tests samt journalnoter fra videokonsultationer og sundhedstjek gennemført ved en fysisk konsultation på Aleris-Hamlet.

Vi benytter blandt andet dit cpr-nr. til at validere, at du har den rette forsikringsdækning hos Tryg Forsikring samt i forbindelse med fakturering af den leverede ydelse.

Tryg får ikke adgang til dine resultater efter anvendelse af Tryg Lægehotline.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere Produkterne og give dig den samtidige og efterfølgende rådgivning, som er hensigten med især videokonsultationerne og helbredsundersøgelsen. Formålet med indsamlingen er således at samle alle nødvendige oplysninger om dig til brug for en KRAMS-vurdering, sundhedsfaglig undersøgelse, diagnose, patientbehandling og sygepleje samt til brug for administration i forbindelse hermed.

Formålet med indsamlingen af oplysningerne er også at lagre dem således, at du kan tilgå dine helbredsoplysninger, testresultater og andre personoplysninger via Tryk Lægehotline.

3. Videregivelse af anonymiserede data

Aleris-Hamlet videregiver fuldt anonymiserede besvarelser af spørgeskemaet i Test dig selv i en aggregeret virksomhedsrapport til Tryg og din arbejdsgiver. Hver rapport indeholder besvarelser fra minimum 25 fuldt anonymiserede kunder. Således indeholder rapporten ingen personoplysninger, og modtageren kan ikke identificere dig eller andre deltagere i Test dig selv.

4. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt. Derfor har kun et mindre og relevant udvalg af Aleris-Hamlets medarbejdere adgang til de data, som indsamles ved din brug af videokonsultationen.

Vores systemer hostes i et sikkert datacenter. Vi opbevarer dine oplysninger på en server, der er beskyttet af firewall, antivirusprogram, SSL-kryptering og logning. Serveren befinder sig i et aflåst rum og oplysninger beskyttes af kodeord. Backend systemet i vore løsninger hostes i Microsoft Azure og anvender krypteret lagring. Vi sørger for, at dine personoplysninger er krypterede, hvis disse sendes til tredjemand, og vi anvender en 3. parts krypteret videokommunikationsprotokol.

Journalføring samt medicinordination foregår via dedikerede interne elektroniske patientjournal-systemer (Skalpell), hvori data er rettighedsstyret og adgangsbeskyttet med password.

Aleris-Hamlet gemmer ingen helbredsoplysninger og personoplysninger indsamlet via Produkterne i din browser eller andre devices.

5. Passiv indsamling af information og brug af Cookies

Når du benytter hjemmesiden eller applikationen opsamles desuden oplysninger om din adfærd. Dette sker bl.a. ved brug af cookies og ved anvendelse af Google Analytics.

Du kan nederst i dette dokument læse nærmere om, hvordan vi bruger cookies på hjemmesiden og applikationen og til hvilke formål.

6. Opdatering, sletning eller rettelser af dine oplysninger

Du kan få indsigt i hvilke personoplysninger, vi har registeret, ved at kontakte os. Du har også ret til, at få rettet eller slettet eventuelle ukorrekte oplysninger og til at bede os om, at ophøre med at behandle oplysninger om dig. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger hos os medmindre loven stiller krav om opbevaring af dine oplysninger. Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller behov for uddybelse af dine rettigheder, eller ønsker du at klage over behandlingen af dine personoplysninger, henviser vi til Aleris-Hamlets Persondatapolitik.

7. Hvor længe opbevares dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger i overensstemmelse med gældende ret, og så længe dette er nødvendigt af hensyn til din behandling hos os. Din patientjournal, herunder dit e-Helsetjek og eventuelle notater i forbindelse med videokonsultation, bliver opbevaret i henhold til "Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler". Jf. Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) §3, stk. 3.1 må patientjournaler ikke slettes. Aleris-Hamlet skal til enhver tid kunne fremfinde dokumentation for udført undersøgelse og behandling i tilfælde af patientklagesager. Betalingsoplysninger og dokumentation for udførte ydelser gemmes i 6 år i overensstemmelse med Bogføringsloven.

8. Lovvalg og værneting

Dansk lov med undtagelse af lovvalgsregler skal anvendes for din brug af hjemmesiden. Enhver tvist vedrørende denne politik og brugen af hjemmesiden, som ikke kan løses af parterne, skal anlægges ved de danske domstole.

Cookies

Brug af cookies

Som de fleste andre hjemmesider og applikationer anvender vi cookies til at forbedre din oplevelse, når du anvender Produkterne. Det betyder, at du efterlader dig elektroniske spor ved brug af Produkterne. Cookies bruges til trafikmåling, optimering af indholdet samt til at understøtte vores online markedsføring.

Ved at bruge smartphone-applikationen og hjemmesiden accepterer du samtidig, at vi benytter cookies som beskrevet nedenfor medmindre du har fravalgt cookies i din webbrowser.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille, passiv tekstfil, som bliver gemt på brugerens computer, smartphone eller tablet ("device"). Den gør det muligt at genkende brugeren og indsamle information om hvilke sider og funktioner brugerens browser besøger. Cookies kan indeholde personoplysninger, men kan som udgangspunkt ikke identificere, om et device bruges af en eller flere personer. Cookies spreder ikke virus eller andre skadelige programmer.

Permanente eller midlertidige cookies

Cookies kan være midlertidige eller permanente. De midlertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på hjemmesiden og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på din device. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men vil blive fornyet hver gang du besøger hjemmesiden.

Hvordan undgår og sletter du cookies?

Hvis du ikke ønsker, at vi sætter eller læser cookies på din device, så har du mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser. Her kan du vælge hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. Du skal som bruger være opmærksom på, at Produkterne ikke vil fungere 100 % optimalt, hvis du sletter eller blokerer cookies.

Hvis du ønsker at fjerne de cookies, der allerede findes på din device, kan du, hvis du benytter en pc og en nyere browser, trykke Ctrl + Shift + Delete samtidig. Hvis genvejstasterne ikke virker, kan du finde supportsiderne for de mest gængse browsere samt link til sletning af flash-cookies her: 
Internet Explorer 
Mozilla Firefox 
Google Chrome 
Safari 
Flash cookies

Tredjeparts cookies

Vi gør også brug af tredjepartscookies. En tredjepartscookie er en cookie, som placeres af andre end Aleris-Hamlet selv fx Google eller Facebook. Det kan fx være til analyseformål eller måling af trafik på tværs af hjemmesider mv. For information om tredjeparts cookies-politik henvises til de respektive tredjeparts hjemmesider.